Slide Image

Stiftelsen Tysta Skolan har till ändamål att med anslag och stipendier stödja habiliterande och rehabiliterande verksamhet för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning.

Söka Bidrag

Läs mer om stiftelsens bidrag här

read more

Söka bidrag

Läs mer om stiftelsens bidrag här

read more

Söka bidrag

Läs mer om stiftelsens bidrag här

read more