Slide Image

Stiftelsen Tysta Skolan har till ändamål att med anslag och stipendier stödja habiliterande och rehabiliterande verksamhet för döva och hörselskadade samt audiologisk forskning.

Vi kommer att ändra ansökningsförfarandet och göra det lättare att söka anslag. Därför går det för närvarande inte att få fram ansökningsblanketter genom hemsidan. Det nya systemet kommer att vara fullt infört i september månad och då är du välkommen att söka ditt anslag direkt via hemsidan (utan omväg genom pappersblanketten).

Söka Bidrag

Läs mer om stiftelsens bidrag här

read more

Söka bidrag

Läs mer om stiftelsens bidrag här

read more

Söka bidrag

Läs mer om stiftelsens bidrag här

read more